ข่าวได้ชื่อใหม่ให้ลูก เมื่อซุปตาร์ พี่เบิร์ด เรียก สายฟ้า–พายุ ว่า “เจ้าสลาตัน” - kachon.com

ได้ชื่อใหม่ให้ลูก เมื่อซุปตาร์ พี่เบิร์ด เรียก สายฟ้า–พายุ ว่า “เจ้าสลาตัน”
บันเทิง

photodune-2043745-college-student-s